Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie, w tym również w przyszłości, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez autoryzowanego dealera, firmę Mitcar D i P Krasnodębski Sp. J. w Warszawie. zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, określanymi w przepisach prawach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości iż przysługuje mi prawo wglądu do w/w danych osobowych, prawo wstrzymania ich przetwarzania, zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia tych danych osobowych oraz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie w/w danych jest dobrowolne.

Akcja "Bezpieczna Zima z Subaru" jest prowadzona przez MITCAR D. i P. Krasnodębski Sp. J. w terminie od 3 listopada do 13 grudnia 2014. Kontrola wszystkich czynności przeglądowych jest wykonywana w promocyjnej cenie 99 zł brutto (w przypadku zlecenia napraw uszkodzeń ujawnionych w wyniku kontroli, opłata za kontrolę zostanie zwrócona w formie bonu rabatowego do wykorzystania przy zapłacie za kolejną usługę w Serwisie).

* szczegółowy zakres czynności kontrolnych dostępny jest w
Serwisie i na stronie www.subaru.pl